Cvičení jógy

  • skupinová  hathajóga
  • jemná jóga pro starší ženy
  • relaxační
  • individuální

O JÓZE

Proč zrovna jóga? Jóga je cestou  sebepoznávání, cestou  přijímání, respektu, pokory a vděčnosti.

Cvičení jógy pozitivně působí na tělo a všechny ostatní úrovně našeho bytí. Harmonizuje náš organizmus na hladině fyzické, mentální, emoční, hormonální i energetické. Naučí nás správně dýchat, zklidnit se a tím se dostat do rovnováhy. Vlivem cvičení a vědomě řízeného dechu postupně dochází i ke změnám v našem myšlení, rozhodování a jednání, mění se naše postoje k okolí a událostem a celkově se zlepšuje kvalita života.

V dnešní zrychlené a přetechnizované době nám dává možnost zastavit se a stáhnout pozornost od vnějších vjemů k sobě do svého nitra a tím hledat vnitřní klid a mír.

     Cvičení lze provádět různým způsobem – aby  vyhovovalo momentálním potřebám i našemu naladění. Někdy člověk potřebuje více dynamiky a intenzivního pohybu, jindy po náročném dnu více zklidnění, protažení a relaxace.

To je krátký přehled možností, výhod a darů, které nám cesta jógy může přinést.

Má to samozřejmě i malou překážku. Pokud cvičíme pouze 1x týdně nebo nepravidelně, výsledky se dostavují velmi pomalu.

Je tedy pouze na nás – na naší volbě, kolik prostoru a času si pro sebe vytvoříme, abychom se vydali cestou zdravého pohybu, sebeobjevování a vědomého dýchání, protože ……

Život je dech a dech je život !